Važna dokumenta

U nastavku možete preuzeti naša važna dokumenta.

 1. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2015. god.
 2. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2016. god.
 3. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2017. god.
 4. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2018. god.
 5. Godišnji finansijski izveštaj o poslovanju za 2019. god.
 6. Obaveštenje o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara 2019.
 7. Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara 2019.
 8. Godišnji izveštaj o poslovanju 2019.
 9. Formular za glasanje
 10. Punomoć Skupština LEPENSKI VIR, formular pisani ili elektronski
 11. Lepenski Vir odluke Skupštine 2019.
 12. Izveštaj Lepenski Vir ad Skupština 19.
 13. Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2019.
 14. Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine akcionara 2020.
 15. Poziv na sednicu Skupštine akcionara 2020.
 16. Izveštaj o održanoj sednici Skupštine akcionara 2020.
 17. Godišnji izveštaj o poslovanju Lepenski Vir 2020.
 18. Lepenski Vir Kodeks.
 19. Lepenski Vir obaveštenje akcionarima skupština 2021.
 20. Lepenski Vir sazivanje redovne skupštine 21.
 21. Lepenski Vir odluke skupštine 21.
 22. Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2020 Lepenski Vir.
 23. Lepenski Vir sazivanje skupštine 22.
 24. Lepenski Vir obaveštenje akcionarima skupština 2021.
 25. Izveštaj održana skupština akcionara 2022.
 26. Lepenski Vir odluke skupštine 22.
 27. Godišnji izveštaj – Hotel Lepenski Vir 2022.
 28. Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021.
 29. Obaveštenje akcionarima vanredna skupština – 10.2022.
 30. Poziv vanredna skupština – 10.2022.
 31. Punomoć Skupština Lepenski Vir – 2022.
 32. Odluke skupštine 16.11.2022.
 33. Održana vanredna skupština akcionara – 2022.
 34. https://hotellepenskivir.co.rs/lepenski-vir-zapisnik-vanredna-skupstina-akcionara-11-22/
 35. Лепенски Вир обавештење акционарима скупштина 24-1
 36. ЛЕПЕНСКИ ВИР сазивање скупштине 24

Budite u toku sa našim vestima i ponudama