Kontaktirajte nas

Očekujte odgovor u najkraćem roku.

Hotel “Lepenski Vir” a.d. Pećinci

Ogranak ugostiteljstvo “Lepenski Vir” – Donji Milanovac

  Dr Milana Gligorijevića 6, 19220 Donji Milanovac, Srbija

 lepenskivir@mts.rs

 Recepcija

+381 30 590 131
+381 30 590 133
+381 30 590 210

 Računovodstvo

+381 30 590 221

 Fax

+381 30 590 220

PIB: 102183681
MB: 07265808
T.R. 205-64663-02 Komercijalna banka
T.R. 200-2233250102942-57 Poštanska štedionica